Innhold i nettbutikk

Sørg for at dine kunder finner deg

Området hvor det syndes mest i nettbutikker i dag, er nok fokus på og vedlikehold av innhold. Når en er kjent med at Google scanner alt innhold for å vurdere rangering, er det ikke tvil om at det her kan være veldig mye å hente. Synlighet er en vesentlig del av en nettbutikks suksess. Alt som har med innholdet i nettbutikken bør derfor alltid ha en tanke på søk når det behandles.

 

"Det er ingen som leter etter din butikk og dine produkter på side 3 i Google."

 

Det skal være enkelt å handle i nettbutikken din 

Funksjonalitet og struktur er også en viktig del av nettbutikken. Oppsett av kategorier og inndeling av disse, kan være vesentlig om kundene finner det de er ute etter eller ikke. det samme gjelder for kasse og betalingsfunksjoner, samt frakt og behandling av reklamasjoner.

 

Vi tilbyr bistand med innhold i nettbutikk for følgende;

 

 • Vedlikehold av produkter og kategorier

 • Innleggelse - import av varer

 • Bilder og video

 • Tekst

  • Generell infotekst

  • Produkt tekst

  • Nyhetsbrev

  • Blogg

 • Vurdering av plattform og verktøy

  • Betaling

  • Frakt

  • Kunde- og brukervennlighet

  • Integrasjoner

  • Mulige moduler for bedre kundeflyt og enklere administrasjon

 

Vi gir dermed bedriften mulighet å fokusere på videreutvikling av eksisterende butikk, ingen ekstra ansatte eller endring av kapasitet, og dermed en mer forutsigbar horisont å forholde seg til.