Markedsføring av nettbutikk

Det handler fortsatt om salg

Den digitale tidsalder har i de siste årene snudd opp ned på det meste som handler om kommunikasjon med kunder og omverden. Dette krever en stadig sterkere fokus på digital kompetanse om marked og kunder, samtidig som en må kunne snu på femøringen dersom noe skulle skje. Den tradisjonelle markedsplanen sliter derfor litt i disse dager. Vi er imidlertid helt klare på at tradisjonell reklame i kjente medier absolutt ikke helt har forspilt sin verdi, og kan derfor ennå fungere bra dersom de er tunet sammen med digitale medier og kanaler.

 

Analyse og kundefokus

Arenaen for markedsføring har fått et helt sett med nye verktøy (som stadig utvides) og er blitt mye mer kompleks for den enkelte bedrift å forholde seg til. En av de desidert mest positive sidene av den digitale hverdagen, er den unike muligheten en nå har fått til å måle all kundeaktivitet på. Brukt på rett måte gir dette bedriften mulighet for å målstyre nettbutikken på en helt annen måte enn ved en tradisjonell bedrift. På mange måter er det nå kunden som styrer, og den kunnskap som ligger i dette gir mulighet for skreddersøm mot gitte målgrupper.

 

Vi tilbyr markedsførings-tjenester innenfor følgende;

 

  • Banner og landingsider

  • Sosiale medier

  • SEO

  • Adwords

  • Kampanjer

  • Nyhetsbrev

  • Konvertering

  • Generell reklame i tradisjonelle medier

 

En markedsføringspartner

De forskjellige verktøy for kommunikasjon glir gjerne inn i hverandre, og det er som regel aldri enten eller som gjelder her. Vi er også ydmyke for at dette også inkluderer flere spesialiserte profesjoner. I den grad det er behov for det blir derfor vår jobb å trekke inn nødvendig kompetanse, og styre denne slik at det ikke er nødvendig for våre kunder å forholde seg til flere parter.