Nettbutikk

Netthandel øker

Handel via nettbutikker vokser over dobbelt så raskt som tradisjonelle butikker. Etter hvert som nettbutikkene blir mer profesjonelle både på kundevennlighet, salg og markedsføring, viser alle undersøkelser at handel på nett fortsatt vil øke.

Mindre lojale kunder

Dersom bedriften ikke kan levere sine varer via egen nettbutikk i dag, går en i beste fall glipp av salg og omsetning. Det verste er nok imidlertid at en lar sine kunder og potensielle kunder bli komfortable med å handle hos konkurrentene når de handler på nett. Noe som de garantert gjør, selv om de fortsatt også besøker sin tradisjonelle butikk/leverandør.

 

Den lokale nettbutikken

Netthandel gjøres i dag ikke bare via store nasjonale og multinasjonale konkurrenter, men også lokale. Den lokale nettbutikken blir mer og mer aktuell. Kundene kan handle når de selv ønsker, og i veldig mange tilfeller stikker de allikevel innom butikken for å hente varene. Noe som i seg selv gir butikken mulighet til å yte god personlig kunderservice, og skape mersalg.

 

Mersalg og kundefokus

Nettbutikk kan være med på å gi bedriften et solid økonomisk bidrag, og for mange gir dette også mulighet for å vokse på en kostnadseffektiv måte. Det krever imidlertid at en har et konsekvent fokus på nettbutikken, og innser at det krever en annen type kompetanse å drive en nettbutikk enn hva som er tilfelle i tradisjonell handel.

 

Fra oppstart til drift

Vi opplever dessverre alt for ofte at nettbutikker går på selvstyr og er preget av venstrehåndsarbeid.

Smeltedigelen er en kompetansebedrift som kan hjelpe i alle faser fra oppstart til drift, slik at bedriften selv kan ha fokus på sin kjernevirksomhet.